Search

Do you have any questions about something? Email us!

In Stock

Wasbenzine

Wasbenzine wordt vaak gebruikt als oplosmiddel, ontvetter of reinigsingsmiddel. Het lost vetten, oliën en sommige soorten lijm en verf op. Het wordt gezien als minder aggresief dan andere oplosmiddelen zoals terpentine of thinner.

 8,50 59,95

Clear
Compare

Wat is wasbenzine?

Wasbenzine, ook bekend als petroleumether, is een licht ontvlambare, kleurloze vloeistof die voornamelijk bestaat uit alifatische koolwaterstoffen. Het wordt vaak gebruikt als een oplosmiddel, ontvetter of reinigingsmiddel. Wasbenzine lost vetten, oliën, sommige soorten lijm en verf op, maar is minder agressief dan andere oplosmiddelen zoals terpentine of thinner. Dit maakt het geschikt voor het reinigen van delicate materialen of oppervlakken die kunnen worden beschadigd door sterkere chemicaliën.

Wasbenzine wordt ook gebruikt in hobbytoepassingen, voor het verwijderen van vlekken uit kleding (mits het materiaal dit toelaat) en in sommige industriële processen. Omdat het snel verdampt en weinig residu achterlaat, is het een handig middel voor diverse reinigingstaken. Desondanks is het belangrijk om wasbenzine in goed geventileerde ruimtes te gebruiken en direct contact met de huid en inademing van de dampen te vermijden vanwege de potentieel schadelijke effecten op de gezondheid.

Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

GHS symbool voor ontvlambaar. GHS symbool voor gezondheidsgevaar. GHS symbool voor irriterend.

Gevaaraanduidingen (H-zinnen)

 • H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen (P-zinnen)

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331: GEEN braken opwekken.
 • P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking

VAAK GESTELDE VRAGEN – FAQ

 • Waar kan ik wasbenzine voor gebruiken?

  • Het is veelzijdig inzetbaar voor het ontvetten van metalen, reinigen van gereedschap, verwijderen van olie- en vetvlekken uit textiel, en het verdunnen of verwijderen van bepaalde soorten lijm en verf.
 • Kan wasbenzine gebruikt worden op alle stoffen?
  • Nee, niet alle materialen zijn bestand tegen dit product. Het is belangrijk om eerst een klein, onopvallend deel van het materiaal te testen op kleurechtheid en reactie voordat je het breed toepast.
 • Is wasbenzine schadelijk?
  • Het is een licht ontvlambare vloeistof en kan bij inademing of huidcontact gezondheidsschade veroorzaken. Gebruik het daarom altijd in een goed geventileerde ruimte en vermijd langdurig contact met de huid.
 • Hoe moet ik wasbenzine opbergen?
  • Bewaar het in de originele verpakking op een koele, droge plaats, buiten bereik van kinderen en huisdieren, en verwijderd van open vuur of direct zonlicht.

Waar kan ik wasbenzine kopen?

Voor de aanschaf van wasbenzine bent u bij DutchChems aan het juiste adres. Wij leveren dit veelzijdige product in handige, hersluitbare flessen van 1 liter, tegen een aantrekkelijke prijs. Bestellen gaat gemakkelijk via onze webshop, waarna wij het zorgvuldig voor u inpakken en opsturen. Bij de aanschaf van meerdere stuks krijgt u ook nog eens extra korting van ons!

Volume (L)

1,0 L, 4x 1 liter, Box, 12x 1,0 L

Reviews

There are no reviews yet

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bestsellers

Potassium nitrate - KNO3

 6,95 37,50
(1 Review)
Potassium nitrate, chemical formula KNO3, is a versatile chemical compound with a wide range of applications. It is sold in resealable containers for easy storage and use. Precursor for drugs or explosives. We are obliged to report suspicious transactions. We ask you to fill in what you are going to use the product for.

Isopropanol - IPA - Isopropyl alcohol - 99.9%

 7,95 59,95
(1 Review)
This 99.9% pure isopropyl alcohol is a highly concentrated solvent perfect for cleaning and disinfection. It is one of the strongest solvents available and can dissolve even the toughest stains and dirt. Moreover, it is an effective disinfectant that can kill bacteria, viruses and other pathogens on contact. Not suitable for consumption

Methanol

 8,95
(1 Review)
High-purity methanol suitable for use as a solvent, extraction agent or for chemical synthesis. Always use personal protective equipment when working with this product. Precursor for drugs or explosives. We are obliged to report suspicious transactions.

Acetone

 6,95 48,65
(1 Review)
High purity> 99% acetone. Ideal for removing nail polish or for completely removing acrylic nails. Acetone can also be used for other applications. Precursor for drugs or explosives. We are obliged to report suspicious transactions. We ask you to fill in what you are going to use the product for.

Hydrochloric acid

 3,95 9,95
(1 Review)
Are you looking for hydrochloric acid 10% or hydrochloric acid 30%? We offer hydrochloric acid of high chemical quality. Hydrochloric acid is an essential acid for various industrial applications, including metalworking, pH regulation and laboratory experiments. Concentrated and carefully packaged to ensure safety and effectiveness.

Oxalic acid

 9,95
(0 Reviews)
Oxalic acid is often used to remove limescale and rust. It is a versatile product that is used for many applications.

Methyl Ethyl Ketone (MEK) - Butanol

 9,95
(0 Reviews)
Powerful solvent presented in child-resistant, resealable 1 liter bottles. It is a clear, colorless liquid with a characteristic sweet odor.
Back to Top
Product has been added to your cart